wirtualne archiwum pol orm

Wirtualne Archiwum Polskich Ormian

Wirtualne archiwum polskich Ormian zawiera zbiory ważne z punktu widzenia polskiej kultury ormiańskiej tzw. armeników. Warto dodać że oprócz dokumentów charakterystycznych dla bibliotek cyfrowych takich jak wydawnictwa zwarte i ciągłe znajdziemy tu również grafiki czy zdjęcia związane z tą kulturą. Czytaj dalej

Otwórz książkę

http://otworzksiazke.pl/

Otwórz książke jest kolekcją bezpłatnych książek naukowych udostępnianych przez jej autorów. Projekt prowadzony jest przez Interdycyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektów Biblioteka Wirtualna Nauki oraz Creative Commons Polska . Patronem projektu jest Polska Akademia Nauk.

Czytaj dalej

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

http://www.pbc.rzeszow.pl/

 PBC to największe tego typu repozytorium w woj. podkarpackim. Finansowane jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego. Celem, dla którego utworzono w 2007 r. bibliotekę cyfrową, było zdigitalizowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz regionaliów Podkarpacia.

Czytaj dalej

Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna

http://www.wbp.olsztyn.pl/wpbp/

Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna powiatu olsztyńskiego została stworzona i sfinansowana przez  Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. WBP zapewniało merytoryczną opiekę nad realizacją projektu w latach 1999-2011. Księgozbiór Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej stanowią zbiory wszystkich bibliotek publicznych z terenu powiatu.

Czytaj dalej

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego finansowana jest ze środków własnych UWM, z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Od 2009 roku udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM. Czytaj dalej

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

http://bibliotekacyfrowa.eu

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa to projekt realizowany od 2008 r. dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008. Jej organizatorem i koordynatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, a przy jej tworzeniu współpracuje 19 instytucji, m.in. biblioteki, muzea, teatr, wydawnictwa i archiwa. Celem utworzenia Biblioteki było zgromadzenie w jednym miejscu rozproszonych zbiorów stanowiących dziedzictwo kulturowe Pomorza dla ich zachowania, prezentacji i ochrony. Czytaj dalej

RPC

Repozytorium Cyfrowe Poloników

http://www.repcyfr.pl

Repozytorium jest projektem realizowanym przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dziedzictwem polskim znajdującym się poza granicami RP. Czytaj dalej