Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

http://www.cyfrowaetnografia.pl/

Celem projektu jest udostępnienie i popularyzowanie fachowych treści etnograficznych, a także wspomaganie pracy naukowców poprzez ułatwienie dostępu do informacji i stworzenie bazy polskich tekstów etnograficznych. Jest skierowany do etnografów, etnologów, antropologów kultury oraz pasjonatów niezwiązanych bezpośrednio ze środowiskiem akademickim. Projekt jest realizowany przez Polski Instytut Antropologii od 2011 r. 

Partnerami projektu są uznane instytucje naukowe: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Sztuki PAN, Komitet Nauk Etnologicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo LudoznawczeProjekt jest finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasoby biblioteki zostały podzielone na następujące kolekcje: artykuły z czasopism etnograficznych (Etnografia Polska, LUD, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty) oraz Publikacje zbiorowe. Teksty są udostępniane po otrzymaniu zgody na publikację on-line od autorów lub ich spadkobierców.

Strona jest regularnie aktualizowana. Liczba publikacji wynosi 4629 (stan na dzień 27.03.2012 r.), wszystkie prezentowane są w formacie PDF, pliki można pobierać i drukować. Pod względem graficznym serwis jest przejrzysty, kolorystyką nawiązuje do strony Polskiego Instytutu Antropologii.

Wady: niektóre publikacje zostały tymczasowo zablokowane, do momentu uzyskania praw autorskich.

Szczególne zalety: możliwość nawiązania współpracy i publikowania w serwisie własnych prac.

Kontakt: ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa, Polska; tel. +48 22 5531616,
fax +48 22 5531611; e-mail: cyfrowaetnografia@pia.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *