Biblioteka Cyfrowa UMCS

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowuje Biblioteka Główna UMCS na podstawie zbiorów własnych, jak i materiałów dostarczanych przez pracowników naukowych uczelni.

Biblioteka składa się z trzech kolekcji, w ramach których gromadzone są: książki, czasopisma, rękopisy, inkunabuły, starodruki, grafika, mapy i zbiory muzyczne.

Kolekcja Nauka i dydaktyka, adresowana głównie do studentów, obejmuje kopie podręczników akademickich, monografii, artykułów naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a jej celem jest usprawnienie prowadzenia prac naukowo-dydaktycznych na uczelni. Kolekcje: Dziedzictwo kulturowe i Regionalia służą ochronie zabytków i promocji wiedzy na temat Lubelszczyzny.

Pierwsze dokumenty udostępniono w 2008 r. Materiały prezentowane są w formacie DjVu i można je pobrać na własny komputer. Większość zasobów jest udostępniana bez ograniczeń. Pozostała część (szczególnie dotyczy to kolekcji naukowo-dydaktycznej) udostępniana jest na terenie UMCS.

Szczególne zalety: Bogata kolekcja plakatu polskiego z lat 1899-1939, dużo materiałów poświęconych historii i współczesnej działalności uczelni.

Wielkość zasobu (na dzień 20.04.2012): 4038 dokumentów.

Kontakt: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Polska, tel./fax: +48 (81)537 58 35, www: http://bg.umcs.lublin.pl/,  e-mail: dlibra@umcs.lublin.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *