Archiwa kategorii: Kolekcje regionalne

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

http://www.pbc.rzeszow.pl/

 PBC to największe tego typu repozytorium w woj. podkarpackim. Finansowane jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego. Celem, dla którego utworzono w 2007 r. bibliotekę cyfrową, było zdigitalizowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz regionaliów Podkarpacia.

Czytaj dalej

Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna

http://www.wbp.olsztyn.pl/wpbp/

Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna powiatu olsztyńskiego została stworzona i sfinansowana przez  Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. WBP zapewniało merytoryczną opiekę nad realizacją projektu w latach 1999-2011. Księgozbiór Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej stanowią zbiory wszystkich bibliotek publicznych z terenu powiatu.

Czytaj dalej

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

http://bibliotekacyfrowa.eu

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa to projekt realizowany od 2008 r. dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008. Jej organizatorem i koordynatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, a przy jej tworzeniu współpracuje 19 instytucji, m.in. biblioteki, muzea, teatr, wydawnictwa i archiwa. Celem utworzenia Biblioteki było zgromadzenie w jednym miejscu rozproszonych zbiorów stanowiących dziedzictwo kulturowe Pomorza dla ich zachowania, prezentacji i ochrony. Czytaj dalej

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

www.dbc.wroc.pl/dlibra

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa powstała z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a jej zalążkiem była Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej (przekształcona w bibliotekę regionalną we wrześniu 2004 r.). Celem tego projektu było umożliwienie wyszukiwania, udostępnienia i przeglądania zbiorów dolnośląskich instytucji naukowych w postaci cyfrowej.

Czytaj dalej

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

http://www.wbc.poznan.pl/

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Udostępniana jest publicznie od 1.10.2002 r. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). Kolekcja w znacznej części składa się z czasopism oraz gazet (stan z 14.04.2012 r.).

Czytaj dalej

Świętokrzyska BC

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa to projekt tworzony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, udostępniony publicznie od października 2010 r. Celem działania biblioteki  jest promowanie wiedzy o regionie oraz ułatwienie dostępności do rzadkich i cennych publikacji regionalnych szerokiemu gronu odbiorców. Czytaj dalej

OBC

Opolska Biblioteka Cyfrowa

http://www.obc.opole.pl/dlibra

Opolska Biblioteka Cyfrowa to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, która udostępnia w niej swoje zbiory. Biblioteka Cyfrowa została uruchomiona dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2009. Czytaj dalej

Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.sbc.org.pl/dlibra

http://www.digitalsilesia.eu/dlibra

Biblioteka cyfrowa regionu śląskiego powstała w 2006 r. na mocy porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim. Celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Czytaj dalej