Kryteria oceny

Przy tworzeniu opisów kolekcji kierowaliśmy się następującym zestawem informacji:

1. Misja serwisu:

 • cel utworzenia serwisu i jego realizacja,

 • użytkownik docelowy.

2. Autorstwo/ instytucja sprawcza:

 • instytucja sprawcza – identyfikacja (nazwa, adres, dane kontaktowe),

 • autor/ osoba prywatna – identyfikacja (miejsce pracy lub nauki, zawód inne projekty).

3. Aktualizacja:

 • czy strona jest aktualizowana?

 • czy strona jest meliorowana (np. czy występują „ślepe linki”)?

4. Źródło:

 • czy podano źródła pochodzenia dokumentów?

5. Sposób finansowania (fundacja, granty, reklama, opłaty).

5. Opinia o kolekcji (na jej stronach lub w innych miejscach sieci).

6. Design i struktura strony:

 • pomoc w obsłudze strony, znalezienie informacji na niej,

 • obsługa plików,

 • możliwość drukowania, ściągania, udostępniania itp.

7. Poprawność językowa strony.

8. Wielkość zasobów:

 • dynamika rozwoju kolekcji.

9. Uwagi.

Przy doborze kryteriów kierowaliśmy się następującą literaturą:

1. Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, „Biuletyn EBIB” 2002 nr2, http://www.nowyebib.info/biuletyn-ebib/31/a.php?bednarek_michalska
2. Bednarek-Michalska B.,
Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, „Biuletyn EBIB” 2007 nr 5, http://www.ebib.info/2007/86/a.php?bednarek
3. Dobrogowska-Schlebusch E.,
Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek, „Biuletyn EBIB” 2007 nr 3, http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_schlebusch

4. Kocójowa M., Prawda o odesłaniach (linkach) w internecie: z badań nad jakością piśmienniczej komunikacji elektronicznej, [w:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, Wrocław 2010, s. s. 199-213.

Przewodniki:
1.
Evaluating Information Found on the Internet, http://guides.library.jhu.edu/evaluatinginformation

2. Evaluating Web Source, http://www.brookes.ac.uk/library/guides/evalweb.pdf
3.
How to Evaluate Information Sources, http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/490/218047/How_to_Evaluate_Information_Sources.pdf
4. Kapoun J.,
Five criteria for evaluating Web pages, http://www.library.cornell.edu/okuref/research/webcrit.html
5.
Library Guide – Evaluating Information Sourcehttp://www.unco.edu/library/guides/general/evaluating.pdf
6. Singh S.P.,
Evaluation of Electronic Reference Sources, http://ptarpp2.uitm.edu.my/silibus/Singh_Eval_Electronic_Ref_Sources.pdf

Inne:
Evaluation of information sources, Information Quality WWW Virtual Library, http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln/evaln.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *