AMUR

Repozytorium Uniwersytetu Adama Mickiewicza (AMUR)

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/

AMUR jest repozytorium instytucjonalnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie. W repozytorium znajdują się materiały naukowe wytworzone lub opublikowane przez pracowników poznańskiej uczelni lub przez nią wydane.

Repozytorium ma budowę hierarchiczną. Poszczególne wydziały oraz jednostki pozawydziałowe to zespoły repozytorium; w ich skład wchodzą kolekcje. Dokumenty gromadzone są z dziedzin reprezentowanych przez uczelnię. Materiały zostały podzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe, postery, materiały administracyjne (sprawozdania, raporty).

Depozytariuszem zasobu może zostać pracownik lub doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza po uzyskaniu zgody, czyli tzw. autoryzacji, którą nadaje redaktor repozytorium. Zasoby można przeszukiwać wg zespołu kolekcji, tytułu, autora, dziedziny i daty zamieszczenia dokumentu w AMUR. Wyszukany dokument można otworzyć w nowym oknie bądź pobrać go na komputer w formie pliku PDF. Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, natomiast do pełnych tekstów odbywa się zgodnie z podpisaną przez autora licencją, może być więc ograniczony. W niektórych przypadkach pełny tekst jest widoczny dla uprawnionych użytkowników tylko w bibliotece.

Strona jest intuicyjna i przejrzysta, aktualizowana na bieżąco. Zasób repozytorium powiększa się sukcesywnie w miarę powstawania nowych zespołów i kolekcji. Istnieje możliwość zapisania się do danej kolekcji, aby otrzymywać codziennie powiadomienie o nowościach.

Szczególne zalety: prace doktorskie włączone do archiwum repozytorium są widoczne w europejskim portalu prac doktorskich The DART Europe E-theses Portal.

Kontakt: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, tel.: 61 829 38 17, e-mail: library@amu.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *