Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.sbc.org.pl/dlibra

http://www.digitalsilesia.eu/dlibra

Biblioteka cyfrowa regionu śląskiego powstała w 2006 r. na mocy porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim. Celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Koordynatorem prac związanych z utworzeniem ŚBC oraz instytucją odpowiedzialną za utrzymanie jej platformy sprzętowej i programowej jest Biblioteka Śląska. Zasób współtworzony jest przez instytucje z terenu historycznego Śląska oraz obecnego województwa śląskiego – współtworzą ją 52 instytucje (stan na 24.03.2012 r.), tj. biblioteki i wydawnictwa uczelni państwowych i niepublicznych, biblioteki publiczne, archiwum i inne instytucje kultury. Aktualna lista współpracujących placówek znajduje się na stronie ŚBC.

Zasoby Biblioteki są dostępne dla wszystkich niekomercyjnych użytkowników. Komercyjne wykorzystanie pozycji zamieszczonych w ŚBC jest uzależnione od decyzji właściciela publikacji cyfrowej.

W zbiorach ŚBC znajdują się przede wszystkim cyfrowe publikacje prezentujące piśmiennictwo, do którego dostęp jest ograniczony ze względu na jego zabytkową wartość. W ramach kolekcji prezentowane jest dziedzictwo kulturowe Śląska, narodowe, europejskie i światowe dziedzictwo zgromadzone na Śląsku, publikacje regionalne, piśmiennictwo naukowe oraz materiały dydaktyczne. Wśród kolekcji specjalnych wyróżnić należy publikacje dotyczące Kresów (szczególnie Lwowa), judaika, masonika oraz publikacje bibliofilskie.

Ogólna liczba zasobu to 38 120 (stan na 24.03.2012 r.) – dominują dokumenty w języku polskim (ok. 70%). Wśród wielu typów zbiorów przeważają czasopisma (ok. 30%) oraz rozprawy doktorskie (ok. 20%). Pliki prezentowane są najczęściej w formacie DjVu (ponad 90% zasobu). Opisy publikacji są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

Biblioteka jest włączona do krajowego systemu bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych.

Zaletą ŚBC jest posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook, które umożliwia prezentowanie aktualnych działań i projektów oraz zwiększa interakcję
z użytkownikami.

Kontakt z Biblioteką Śląską: Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice; tel.: (+48 32) 20 83 875; e-mail:  info@bs.katowice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *