Archiwa tagu: dLibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego finansowana jest ze środków własnych UWM, z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Od 2009 roku udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM. Czytaj dalej

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

http://bibliotekacyfrowa.eu

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa to projekt realizowany od 2008 r. dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008. Jej organizatorem i koordynatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, a przy jej tworzeniu współpracuje 19 instytucji, m.in. biblioteki, muzea, teatr, wydawnictwa i archiwa. Celem utworzenia Biblioteki było zgromadzenie w jednym miejscu rozproszonych zbiorów stanowiących dziedzictwo kulturowe Pomorza dla ich zachowania, prezentacji i ochrony. Czytaj dalej

Internetowa Biblioteka Wzornictwa

http://biblioteka.zsz.com.pl/dlibra

Serwis powstał w 2009 r. w ramach programu Zaprojektuj swój zysk, jego zasoby są skierowane przede wszystkim do studentów, osób zajmujących się zawodowo projektowaniem, a także przedsiębiorców, menedżerów oraz miłośników wzornictwa. Za główny cel twórcy uznali upowszechnianie wiedzy z tego zakresu.  Czytaj dalej

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

www.dbc.wroc.pl/dlibra

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa powstała z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a jej zalążkiem była Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej (przekształcona w bibliotekę regionalną we wrześniu 2004 r.). Celem tego projektu było umożliwienie wyszukiwania, udostępnienia i przeglądania zbiorów dolnośląskich instytucji naukowych w postaci cyfrowej.

Czytaj dalej

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

http://www.wbc.poznan.pl/

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Udostępniana jest publicznie od 1.10.2002 r. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). Kolekcja w znacznej części składa się z czasopism oraz gazet (stan z 14.04.2012 r.).

Czytaj dalej

Świętokrzyska BC

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa to projekt tworzony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, udostępniony publicznie od października 2010 r. Celem działania biblioteki  jest promowanie wiedzy o regionie oraz ułatwienie dostępności do rzadkich i cennych publikacji regionalnych szerokiemu gronu odbiorców. Czytaj dalej

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

http://www.cyfrowaetnografia.pl/

Celem projektu jest udostępnienie i popularyzowanie fachowych treści etnograficznych, a także wspomaganie pracy naukowców poprzez ułatwienie dostępu do informacji i stworzenie bazy polskich tekstów etnograficznych. Jest skierowany do etnografów, etnologów, antropologów kultury oraz pasjonatów niezwiązanych bezpośrednio ze środowiskiem akademickim. Projekt jest realizowany przez Polski Instytut Antropologii od 2011 r.  Czytaj dalej

BCosieckiej

Publiczne Cyfrowe Archiwum Agnieszki Osieckiej

http://www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl 

Pomysł stworzenia internetowego archiwum Agnieszki Osieckiej powstał w 2007 r. W 2009 r. program był realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego. Czytaj dalej